Sứ mệnh của ASA

Hiện nay, Du học Nhật Bản đang trở thành trào lưu, số lượng người có nguyện vọng sang học tập và làm việc tại Nhật Bản tăng vọt, đồng nghĩa với việc số lượng các trung tâm Tư Vấn Du Học (TVDH) cũng gia tăng đột biến. Trong số đó có không hề ít các công ty thiếu tính chuyên môn nghiệp vụ , thiếu kinh nghiệm thực tiễn tại Nhật Bản để tư vấn chính xác, hoặc chỉ chú trọng Số lượng & Lợi nhuận mà không quan tâm đến Chất lượng dịch vụ…, dẫn đến vô số các thực trạng nhức nhối liên quan đến Du học Nhật Bản.

Trên tình hình đó, khác với các trung tâm TVDH Nhật Bản hiện tại, TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN ASA ĐƯỢC THIẾT LẬP DỰA TRÊN NỀN TẢNG THỰC HIỆN CÁC SỨ MỆNH GIÁO DỤC, theo một KIM CHỈ NAM RÕ RÀNG ĐỊNH HƯỚNG.

Su menh 1

Su menh 2