Dịch thuật

Các bạn Đăng kí làm hồ sơ du học tại Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản ASA sẽ được chính ASA hỗ trợ phiên dịch hồ sơ du học…
Ngòai ra, các bạn không đăng kí du học vẫn có thể sử dụng DỊCH VỤ DỊCH THUẬT ASA.
Nội dung Dịch vụ: biên phiên dịch tất cả các lọai văn bản Nhật – Việt, Việt – Nhật.

Xem tại đây để biết các lợi điểm khi bạn sử dụng DỊCH VỤ DỊCH THUẬT ASA.