Trình tự làm hồ sơ

Dưới đây là trình tự làm hồ sơ của các bạn khi tham gia Chương trình du học Nhật Bản ASA.
Chúng tôi tự tin cung cấp cho các bạn một lộ trình du học ĐƠN GIẢN, TIẾT KIỆM & HIỆU QUẢ NHẤT.